Katholieke Vrouwen Organisatie

De Katholieke Vrouwen Organisatie dankt haar bestaan aan de initiatiefneemsters die in 1936 begonnen als “Boerinnenbond “ met over het algemeen boerenvrouwen.

In de loop der jaren is die naam veranderd in K.P.O. Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie tot 1994 daarna werd het geheel zelfstandig en ging en gaat het verder als K.V.O. Het is inmiddels al lang niet meer alleen voor boerenvrouwen maar iedereen is van Harte Welkom.

Katholieke Vrouwen Organisatie