Bezoekadres locatie Oldenzaal
Adres: Prins Bernhardstraat 17
Postcode: 7573 A.M. Oldenzaal
Telefoon: 0541 -574000

Bezoekadres locatie Enschede
Koningsplein 1
7512 KZ, Enschede
Telefoon: 053-4872000

Bezoektijden alle afdelingen
Er zijn geen vaste bezoektijden. Bezoek is iedere dag van harte welkom tot 21.00 uur.
Natuurlijk wel in afstemming met de patiënt en de verpleegkundigen.
Kijk voor gewijzigde bezoektijden en alle andere info op www.mst.nl

Bezoekadres locatie Almelo
Adres:Zilvermeeuw 1
Postcode:7609 PP Almelo
Telefoon 088-7087878

Bezoekadres locatie Hengelo:
Adres: Geerdinksweg 141
Postcode: 7555 DL Hengelo
Telefoon: 088-7087878
Op de patiëntenkamers is bezoek dagelijks welkom van 13.45 tot 14.30 uur en van 18.30 tot 19.30 uur.
Kijk voor gewijzigde bezoektijden en alle andere info op www.zgt.nl