Bij de veranderingen in de zorg in 2015 is er in Dinkelland aandacht gevraagd voor de beleidsnota 'Omzien naar Elkaar', waarin meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op noaberschap.

Op verzoek van de Dorpsraad is destijds de werkgroep ZorgSaam Tilligte in het leven geroepen. Deze werkgroep organiseert verschillende activiteiten voor ouderen die nu door verschillende werkgroepen worden voortgezet. Om de zorg in de toekomst goed te kunnen regelen is het belangrijk om in te zetten op preventie, mantelzorg, de inzet van vrijwilligers en het realiseren van laagdrempelige, toegankelijke voorzieningen. Hierdoor kunnen inwoners van Tilligte zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen, leven en blijven participeren in de samenleving. Juist deze vormen van omzien naar elkaar en de beschikking tot toegankelijke voorzieningen zijn essentieel voor een leefbare en vitale samenleving. 

Er wordt in Tilligte al goed aan gewerkt deze doelen te realiseren, maar de grote uitdaging is om dit te versterken en slim met elkaar te verbinden. De behoeften van onze inwoners staan hierbij centraal.