Politie:

Locatie Denekamp
Nicolaasplein 2A
7591 MA Denekamp
Telefoon: 0900 – 8844, bij noodgevallen bel 112.