Beste inwoners van Tilligte

Met het verdwijnen van een aantal oude graven maar ook een veranderende uitvaart cultuur is ons kerkhof aan groot onderhoud toe. Daar worden op dit moment de eerste plannen voor gemaakt. Naast een nieuwe inrichting van de open plekken vragen we ons ook af of er behoefte is voor nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld zijn de urnen graven. Ons kerkhof heeft al sinds 10 jaar 12 van deze urnengravan. Dat zijn kleine begraaf ruimtes in de grond die afgedekt worden met een eigen klein persoonlijk urn monument. Het gebruik van deze mogelijkheid is echter minimaal, op dit moment zijn er 2 in gebruik, waardoor we ons afvragen of deze mogelijkheid wel past bij de behoefte en of er bijvoorbeeld meer behoefte is naar een urnen muur. Dit is een muur met daarin afsluitbare ruimtes waarin een urn bijgezet kan worden. Daarnaast zou er een stooi veld aangelegd kunnen worden voor het uitstrooien van een urn. Vandaar deze kleine enquete.

• Bent u op de hoogte van de huidige urn bijzet mogelijkheden op ons kerkhof?

• Zou u er in de huidige vorm gebruik van maken? (ja/nee)

• Kunt u aangeven waarom niet?

• Zou u wel een urn bijzetten als er een urnenmuur aanwezig zou zijn?

• Wat zou deze urnen muur minimaal moeten bezitten?

• Zou u gebruik maken van een eventueel strooiveld?

• Heeft u nog andere wensen aangaande ons kerkhof?