Tilligte een eigen vlag

Tilligte een eigen vlag!

Eind 2020 is er door Popkoor Viventi een online bingo georganiseerd. Primair doel was natuurlijk een leuke avond te organiseren en dat is bijzonder geslaagd. Vanwege de enorme belangstelling en alle bijdragen van Tilligter ondernemers was het ook financieel een zeer geslaagde avond. Als bestuur is destijds besloten om de opbrengst ten goede te laten komen aan de dorpsgemeenschap. Maar hoe en wat?

Na wat rondvragen en contacten met een aantal verenigingen wordt het idee van “de Tilligter Vlag” geboren. Dit initiatief is reeds een aantal jaren terug door de Stichting Dorpsfeest Tilligte gestart, maar dit was o.a. om financiële redenen niet haalbaar.

Het idee is echter te mooi om niet nog een keer een poging in het werk te stellen om alsnog te komen tot een ontwerp van een eigen Tilligter Vlag. Om financiële draagkracht te creëren is contact gelegd met de Stichtingen Dorpsraad Tilligte en Dorpsfeest Tilligte, de galacommissie van de Waterpönskes en het Popkoor Viventi. Gezamenlijk is besloten de schouders te zetten. Al gauw ontstaat er een werkgroep van 10 personen waarin alle genoemde verenigingen zijn vertegenwoordigd, aangevuld met een een aantal dorpsgenoten voor een breder draagvlak binnen de Tilligter gemeenschap.

De aftrap is een aantal keren door Corona uitgesteld maar op 15 februari kwamen we, weliswaar online, als werkgroep voor het eerst bijeen. Vanaf het eerste moment is iedereen enthousiast! De taken worden verdeeld waaronder de aanvraag voor subsidies en de eerste suggesties worden besproken. Tijd voor actie met z'n allen: subsidies worden aangevraagd en ontwerpen worden uitgewerkt. Er worden offertes aangevraagd voor het aantal vlaggen en stokken en mede dankzij de reeds toegezegde subsidie van het Rabobank Coöperatiefonds en de Provincie Overijssel komen we tot de conclusie dat het haalbaar is en welke bijdrage en per vereniging/Stichting moet worden bijgedragen. Het doel is om alle huishoudens van Tilligte een vlag met een stok aan te kunnen bieden en om dan maar in die termen te blijven: “Daar zijn we met vlag en wimpel in geslaagd”.

Uiteindelijk wordt besloten om van 5 ontwerpen een proefdruk te laten maken en op 19 juli hebben we de definitieve keuze gemaakt. Unaniem wordt door de werkgroep gekozen voor 1 ontwerp en….de Tilligter vlag is een feit! Nog een bijkomstigheid: op initiatief van de Dorpsraad is door Ronnie Beene een soortgelijk ontwerp gemaakt om de komborden bij de ingangen van Tilligte te voorzien van een welkomstbord in gelijke stijl als de Tilligter vlag.

Met enige trots gaan we dan ook de Tilligter vlag en de komborden onthullen. Dit willen we doen op vrijdag 10 september om 19.30 uur bij het MFA te Tilligte en bij de ingang van het Dorp aan de Kerkweg.

De onthulling zal geschieden door de voorzitter van de Dorpsraad, Hans Haamberg, en een afgevaardigde van het college van B&W van de gemeente Dinkelland. We hopen dat de Tilligter gemeenschap hierbij in grote getale aanwezig zal zijn.

Op zaterdag 11 september zullen vervolgens de vlaggen bij alle huishoudens afgeleverd worden. We hopen dat we het weekend daarop de Tilligter vlag aan alle huizen kunnen bewonderen tijdens het Dorpsfeest Tilligte.