Subsidie toekenning voor ZorgSaam Tilligte

Impuls Vakantieactiviteiten Samen Ouder kent 3000 Euro toe

Stichting Dorpsraad Tilligte heeft een bijdrage toegekend gekregen om in de vakantieperiode samen met ouderen groepsactiviteiten te organiseren, zodat zij hun sociale netwerk kunnen onderhouden en actief blijven. Om dit te bewerkstelligen worden door de werkgroep ZorgSaam Tilligte diverse activiteiten voorbereid. Hierbij valt te denken aan een dagtocht, midzomerdiner, bewegingsoefeningen, een spellen-/vakantiemiddag, tochten met een duofiets en een voorlichtingsmiddag.

Verdere communicatie omtrent deze activiteiten zal plaatsvinden via Dinkelland Visie en de andere gebruikelijke kanalen.

Het Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo streven ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. De bijdrage is toegekend om ouderen samen een leuke vakantieperiode te laten beleven en zo eenzaamheid onder ouderen in deze periode te verminderen.