Schoolzone Tilligte

Gisteren 27-07-2023 is  de gemeente bij de basisschool ’n Esch gestart met de aanleg van een schoolzone.

In de berm en op het trottoir zijn palen geplaatst om de verkeersdeelnemers duidelijk te maken dat in de buurt een school staat.

Onderstaande werkzaamheden worden op een later moment uitgevoerd: 

Op de weg wordt het woord “schoolzone” gezet en er worden strepen op de weg aangebracht.

 

Deze voorzieningen worden aangebracht uit oogpunt van veiligheid voor de kinderen.