Reanimatie - AED cursus Tilligte

Dorpsraad Tilligte acht het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan het hartveiliger maken van ons dorp door het plaatsen van AED's. Door de aantallen AED's proberen we het mogelijk te maken,  binnen enkele minuten beschikbaar te zijn voor hulp aan slachtoffers met een acute hartstilstand. Bij een hartstilstand is de kans op overleven het grootst als er binnen 6 minuten wordt gestart met reanimeren en defibrilleren. De aanrijtijd van een ambulance is vaak langer dan de 6 minuten; daarom krijgen mensen uit de buurt een oproep om te komen reanimeren. Zij starten met reanimatie en AED-gebruik totdat de ambulance arriveert en vergroten daarmee de overlevingskans van het slachtoffer.

Het is dus belangrijk dat er zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan deze cursus. De dorpsraad vergoed de kosten voor deelname voor inwoners van Tilligte.