Project 'Wijk-GGD'er' gemeente Dinkelland

In Dinkelland is het project ‘Wijk-GGD’er’ van start gegaan. Vooralsnog een proef, waarin de gemeente en de GGD Twente samenwerken. Het gaat om een breed pakket aan zorg en hulpverlening voor mensen die (tijdelijk) moeite hebben hun leven op orde te houden. Mensen over wie hun omgeving zich zorgen maakt. Jessica Mensink geeft als sociaal verpleegkundige invulling aan deze nieuwe functie.

“We worden ingezet als er zorgen om iemand zijn. Iemand die het eigenlijk zelf niet realiseert dat hij of zij hulp nodig heeft. Doordat andere mensen een melding kunnen maken proberen we escalatie te voorkomen. Als er een melding wordt gemaakt kunnen we snel gaan kijken. Dat is onze kracht”, vertelt Jessica Mensink. “Ik heb jaren in de psychiatrie en verslavingszorg gewerkt en dus veel ervaring die bij de uitvoering van deze functie goed van pas komt.”

Wethouder Ilse Duursma is op voorhand al enthousiast over de pilot: “Het is een pilot omdat we de tijd willen hebben om goed te onderzoeken of dit voorziet in een behoefte. Dan leidt het uiteraard tot een werkwijze.” De inzet van een wijk-GGD’er is erg actueel voor Dinkelland. “De hoeveelheid kwetsbare mensen neemt toe en als de problemen opstapelen kunnen zij overlast veroorzaken. Door het snelle schakelen met Jessica Mensink proberen we escalatie en dus ook juist de overlast te voorkomen”.

Samenwerken maakt het mogelijk

“Een sterk netwerk is eigenlijk heel erg nodig. Juist door elkaar goed te vinden en signalen aan elkaar af te geven kunnen we ons werk goed doen. Samen zien we veel meer dan alleen”, geeft Jessica Mensink aan.

Heeft u zorgen over iemand in uw omgeving?

Neem dan contact op met Jessica Mensink, op werkdagen op 06-50067248 of via e-mail op j.mensink@ggdtwente.nl.

Voor meer info; 

https://tilligte.com/uploads/flyer-wijk-ggd-er-dinkelland.pdf

 

Project 'Wijk-GGD'er' gemeente Dinkelland