Oproep aan hondenbezitters

Regelmatig ligt er binnen de bebouwde kom aan de Kerkweg hondenpoep !

Dringende vraag aan de hondenbezitters om dit zelf op te ruimen!