Opbrengst collectie Longfonds 2024

De opbrengst van de collecte in Tilligte voor het Longfonds bedraagt € 557.12 (vorig jaar € 617.89)

Namens het Longfonds hartelijk dank voor uw bijdrage. Dankzij uw gift en dankzij de inzet van de collectanten 

komt een wereld zonder longziekten steeds dichterbij.