Onderhoudswerkzaamheden N349 tussen Tilligte en Denekamp

Geachte bewoner(s),

De provincie Overijssel wil graag dat iedereen comfortabel en veilig kan reizen. Daarom voeren we regelmatig onderhoud uit aan onze wegen. Van 16 mei t/m 24 juni 2022 voert de provincie onderhoudswerkzaamheden uit aan de N349. Dit is de provinciale weg tussen Tilligte en Denekamp. In deze brief informeren wij u over de voorbereiding van de werkzaamheden.

 

Bij groot onderhoud gaat het om  verbreden van de weg en vervangen van het asfalt

Asfaltlagen bestaan uit onderlagen en deklagen. We gaan het volgende doen op de hoofdrijbaan van de N349, km 23.1 -25.3. Een deel van het oude asfaltonderlagen wordt geheel vervangen door nieuw asfalt en een gedeelte van de weg wordt verbreed omdat de weg te smal is. En het gehele traject wordt voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Groot onderhoud is in principe één keer per 10 jaar nodig.

 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd op de hoofdrijbaan van de N349:

  • Het vervangen van een deel van het asfalt en opnieuw aanbrengen van markeringen;
  • Verbreden van de weg tussen het kanaal Almelo-Nordhorn en kom Denekamp  
  • Het aanbrengen van grasstenen naast het asfalt (bermverharding);
  • Het opschonen en op juiste diepte brengen van sloten voor de afwatering/wateropvang;
  • Het afwerken van de bermen.  

 

Kleine wensen

Naast het uitvoeren van bovenstaande groot onderhoud werkzaamheden willen wij graag van u weten of er kleine wensen zijn die wij mogelijk in de uitvoering van deze werkzaamheden mee kunnen nemen, zoals het aansluitingen van bestaande inritten op de nieuwe weg. U kunt uw wens(en) bij ons kenbaar maken door een e-mail met het onderwerp ‘wens N349’ te sturen naar GON748a-N349@overijssel.nl.

 

Nadere informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de N349 of wilt u meer informatie over de uitrit van uw eigen woning? Dan kunt u een afspraak maken met de toezichthouder van dit project Johan Niemeijer (038 499 8899) voor een persoonlijk gesprek.

De terugkoppeling op de wensen en de gevoerde gesprekken geven wij per e-mail.

Begin mei zult u opnieuw op de hoogte worden gesteld door de uitvoerende partij en zal de precieze planning bekend worden gemaakt.

 

De brief is gericht aan u als ‘bewoner van’

Om de privacy van onze inwoners te waarborgen, gebruiken wij alleen persoonsgegevens als dat echt noodzakelijk is. Daarom richten wij deze brief aan “de bewoners van dit adres”.

 

Mail ons gerust als u nog vragen heeft

Kijk voor meer informatie op onze website: www.overijssel.nl/gon349

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden kunt u met vragen contact opnemen via e-mail  GON748a-N349@overijssel.nl

Bij schriftelijke reactie graag het projectnummer en kenmerk van deze brief vermelden.

 

Helaas zult u hinder ondervinden van de werkzaamheden

Wij doen er alles aan om de overlast voor u tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Jan Mark van den Berg,

Projectleider