Landelijke opschoondag 2024

Landelijke Opschoondag Tilligte 

Hoe een vraag van een inwoner uit Tilligte, tijdens een dorpsraadsvergadering enige tijd geleden, zich kan ontplooien tot een breed gedragen initiatief, blijkt wel tijdens de Landelijke Opschoondag van zaterdag 23 maart j.l.

In samenspraak met de Oudervereniging, de school, Erve Meinders en de Dorpsraad is een oproep gedaan om met jong en oud een steentje bij te dragen aan de eigen omgeving en bewustwording bij de jeugd te creëren, dat elkaar helpen vanzelfsprekend kan zijn, maar ook tot gezelligheid en mooie resultaten kan leiden.

Met kinderen van nog geen 5 jaar oud en volwassenen tot 85 jaar hebben we afgelopen weekend samen de schouders eronder gezet en is het hele gebied rondom het dorp aan een gezamenlijke schoonmaakactie onderworpen. Het resultaat, maar ook het enthousiasme vanuit de jeugd, was duidelijk zichtbaar.

De datum voor volgend jaar is nog niet bekend. Maar mocht deze t.z.t. weer aangegeven worden, dan hopen we op weer net zoveel deelname als dit jaar.

Wie weet zelfs nog wel met meer.

#samensterk #metjongenoud #landelijkeopschoondag

#inwoners #dorpsraadTilligte #basissschoolnEsch #erveMeinders #Tilligte #gemeentedinkelland