Klootschietmarathon Ons Streven Tilligte

De K.V. “Ons Streven” Tilligte organiseert wederom haar jaarlijkse KloatschéétersMarathon. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 17 augustus 2019. Aan dit toernooi kan worden deelgenomen door alle georganiseerde en niet-georganiseerde kloatschééters, klootschieters en recreanten. Tevens worden wederom onze Duitse sportgenoten uitgenodigd. Deze dienen echter Nederlands materiaal te gebruiken tijdens de wedstrijd.

Hieronder vallen ook de blauwe NK-kloot en de Ierse stalen kloot.

Het af te leggen parcours bestaat geheel uit goede asfaltwegen. De lengte is ongeveer  9,5 kilometer. Voor de dames, veteranen,  vrije, bedrijven en de 4e klasse heren is de lengte van het parcours 2 km korter.

Startschema is als volgt:

8.25 uur Opening
8.30 uur Start 3e Klasse Heren (ronde 9,5 km)
9.15 uur Start 4e Klasse Heren (ronde 7,5 km)
9.45 uur Start 2e Klasse Heren (ronde 9,5 km)
10.30 uur Start Veteranen Klasse (ronde 7,5 km)
11.15 uur Start Cup Klasse Heren (ronde 9,5 km)
12.00 uur Start Vrije en bedrijven Klasse (ronde 7,5 km)
13.00 uur Start beide Dames klassen (ronde 7,5 km)

In elke klasse zijn fraaie prijzen  te winnen, terwijl voor de beste heren- en damesploeg een wisselbokaal beschikbaar is. En “last but not least” vindt u bij ons nog steeds de onnavolgbare gezelligheid na de wedstrijd in de tent.

Winnaar van de dag op de grote ronde wint €150,00, maar ook voor de overige winnaars zijn er fraaie bekers en geldprijzen te winnen.

Aanmelden kan alleen via internet, op  www.onsstreventilligte.nl. Hierop staat ook actuele informatie m.b.t. de Marathon vermeld.

Uw aanmelding dient voor 10 augustus 2019 bij het wedstrijdsecretariaat binnen te zijn.

Elk team dient te bestaan uit 3,4 of 5 spelers.

De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van twijfel over de klassenindeling een team naar eigen inzicht in te delen. Het inleggeld bedraagt € 10,-- per team en dient te worden voldaan bij aanmelding bij het wedstrijdsecretariaat op de wedstrijddag.

De medewerkersvergadering is op dinsdag 13 augustus om 20.00u in het clubgebouw. Donderdagavond wordt de tent opgezet.

Klootschietmarathon Ons Streven Tilligte