Kerkenvisie Tilligte

Kerkenvisie Tilligte

De laatste jaren loopt het aantal kerkbezoeken in Nederland steeds verder terug. Hierdoor zullen enkele kerken in de regio over een aantal jaren hun deuren moeten sluiten. Hoewel dit in Tilligte nu niet aan de orde is, is het wel verstandig om alvast te gaan nadenken over eventuele komende veranderingen ten aanzien van de functie, het gebruik en eigendom van ons kerkgebouw. Zo komen we niet voor een voldongen feit te staan wanneer een kerk zijn religieuze functie gaat verliezen. Vanuit de dorpsraad Tilligte en de locatieraad Tilligte is er daarom een werkgroep opgericht die zich bezig heeft gehouden met het opstellen van deze visie. De kerkenvisie is een korte maar krachtige en eerlijke visie voor het in stand houden van onze kerk voor nu en de toekomst. Uitgangspunt hierbij is dat het prachtige statige gebouw van buiten zijn waarde moet behouden als middelpunt, als beschermer van ons dorp. De binnenkant zou veelzijdiger gebruikt kunnen worden, waarbij ingespeeld kan worden op wat nodig en passend is in Tilligte. Wanneer er vragen zijn over deze kerkenvisie, of wanneer er behoefte is aan het inzien van deze visie, kan contact opgenomen worden met de dorpsraad Tilligte (dorpsraad@tilligte.com) of de locatieraad Tilligte (tilligte@lumenchristi.nl).