Het 3-Markenboek Tilligte-Lattrop-Breklenkamp

De werkgroep Markeboek Tilligte Lattrop Breklenkamp bestaande uit de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Lattrop-Breklenkamp, dorpsraad Tilligte en de buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp wil twee oude markeboeken toegankelijk maken voor een groter publiek, om zo de kennis te kunnen delen over de leefwijze van onze voorouders en over hun werk in en om de boerderijen.

Het 3-markenboek bevat de transcriptie van het historische markeboek dat werd gevoerd door de marken Tilligte en Lattrop gezamenlijk en zich in het archief van het Historisch Centrum Overijssel bevindt en van het markeboek van Breklenkamp dat op het kasteel Twickel wordt bewaard.

Met de transcriptie en hertaling is het mogelijk de marke-geschiedschrijving van 1575 tot 1869, met al zijn oude begrippen en beschrijvingen, in begrijpelijk hedendaags Nederlands terug te lezen.

Het markeboek gaat over de vergaderingen en onderlinge besluitvorming van de eigenaren van de boerderijen, de regelgeving, persoonlijke verzoeken, conflicten met lieden van buiten de marken. Zo valt er veel te elzen over het leven in de afzonderlijke marken en het gebruik van hun gemeenschappelijke gronden.

Hoe bewerkten de boeren hun akkers? Waar weidden ze hun vee, hoe verdeelden ze bouwhout, brandhout en turf? Hoe gingen ze om met overstromingen van de Dinkel en met illegale beweiding en ontginningen door mensen van buiten de marke?

Welke veldnamen van nu verwijzen nog naar de tijd van het markeboek?

De auteur Dr.ir. Henk Koop verluchtigt het manuscript met foto’s en oude en nieuwe kaarten in samenhang met landschapsvormen, bodem en hoogteverschillen. In tientallen tekstkaders verduidelijkt hij de onderwerpen, vat ze samen, schematiseert ze en vergelijkt ze met andere historische bronnen. In de tekstkaders komen uiteenlopende thema’s aan de orde zoals over de onderlinge strijd tussen Tilligte en Lattrop over vermeende gedeelde rechten op turf en eikels; over de verdwenen erven Varwik en Wigger; over de eerste katholieke school in Lattrop en de strijd die hierover ontstaat met de gevestigde orde; over de landweer; de rol van huis Breklenkamp en Lage en de onenigheid tussen Lage en Breklenkamp en nog veel meer.

Kortom, een uniek en boeiend geheel!

 

Voorintekening verlengd tot 20 februari

De kosten van het boek bedragen bij voorintekening EUR 35,--. Na deze datum wordt de echte winkelprijs EUR 42,50--. Betalingen kunnen gedaan worden op bankrekeningnummer NL73 TRIO 0198 1155 98 onder vermelding van Bestelling Markeboek TLB, naam + voornaam + aantal boeken. Na inschrijving en betaling is uw bestelling pas definitief.

Bestellen kan eventueel ook telefonisch:

  • Harry Smienk      0541-229735 voor Lattrop/Breklenkamp
  • Hans Haamberg  0541-221213 voor Tilligte