Glasvezel Tilligte

Tilligte heeft als eerste dorp in Twente het benodigde aantal aanmeldingen behaald!

Er komt een glasvezelnetwerk in de bebouwde kom van Tilligte.

Uiteraard gaat onze dank uit naar alle mensen die zich hiervoor in hebben gezet.

 

Stichting dorpsraad Tilligte