Een berichtje namens basisschool 'n Esch

Geachte ouder(s)/verzorger(s)/inwoner(s) van Tilligte,

Tot onze spijt moeten we constateren dat er in het afgelopen jaar steeds vaker na schooltijd en/of in het weekend op een verkeerde manier van de vrijheid rondom onze school gebruik gemaakt wordt. Het is fijn dat kinderen/jongeren ook na schooltijd op ons mooie schoolplein spelen of elkaar gewoon willen ontmoeten, maar we zijn geschrokken van het tekenen op de ramen, het verplaatsen (en niet terugzetten) van containers, het achterlaten van blikjes, sigarettenpeuken en ander afval, maar voorál het moedwillig verplaatsen en vernielen van de moestuinbakken.

We zouden het waarderen dat u dit bericht thuis, wanneer uw zoon/dochter buiten de reguliere schooltijden op het schoolplein speelt of aanwezig is (het plein wordt ook door oudere jeugd als ontmoetingsplek gebruikt), dit bericht ter sprake zou willen brengen. Hopelijk helpt dit om te zorgen dat ons schoolplein netjes blijft en vernielingen niet meer voorkomen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Team Basisschool ’n Esch Tilligte