Boerderijenboek Tilligte

Boerderijenboek Tilligte, een uniek historisch document

Enkele jaren geleden zag het boek ‘Geschiedenis van de boerderijen in Tilligte en hun bewoners’ het levenslicht. Het boek blijkt nu in veel opzichten een bijzondere uitgave te zijn, waar nog steeds vraag naar is. In 272 pagina’s vertelt het de geschiedenis van maar liefst 81 boerderijen in en rond Tilligte. De artikelen zijn verluchtigd met prachtige oude foto’s van de historische boerderijen en de families die er woonden. Recente kleurenfoto’s geven de huidige situatie weer. In de teksten wordt niet alleen de veelal eeuwenoude historie van de erven beschreven, ook wordt een beeld geschetst van de families die er generatie op generatie hun zware leven sleten. Zowel humoristische als verdrietige anekdotes komen in de gehouden interviews voorbij. Ook de aan de erven gekoppelde en nog steeds gebruikte boerennamen van de families worden uitgelegd. Al met al geeft het boek een fraai inzicht in het leven toen en nu in het dorp Tilligte. Op een los bijgevoegde plattegrond staan alle beschreven boerderijen duidelijk aangegeven. Voor velen in en buiten Tilligte is het bezit van dit boek een verrijking gebleken.

Interesse?
Inmiddels is de derde druk uitverkocht en krijgt de dorpsraad steeds weer vragen naar het boek. Daarom wordt overwogen een vierde druk te laten verschijnen. Belangrijk daarvoor is te weten of de belangstelling dusdanig groot is dat het financieel verantwoord is het boek te herdrukken. De prijs is afhankelijk van het aantal te drukken boeken. Bij herdruk van 25 exemplaren is de prijs inclusief btw €32,70, bij herdruk van 50 exemplaren is de prijs  €27,25 en bij herdruk van 100 exemplaren is de prijs €20,00.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de aanschaf van het boek, kunt u dat laten weten via een mail aan dorpsraad@tilligte.com of een telefoontje naar 06-53475371. Bij voldoende belangstelling laten we u weten wat de kosten van het boek gaan bedragen, waarna u definitief een beslissing kunt nemen het boek te kopen.