Werken aan een leefbaar dorp, buurtschap of stad is iets van alle tijden, maar maatschappelijke ontwikkelingen en trends maken het noodzakelijk om met elkaar heel bewust na te denken over de toekomst van ons dorp. De samenstelling van de bevolking ziet er in 2030 bijvoorbeeld anders uit dan nu en ook de zorg is volop in verandering.

Zijn alle voorzieningen in Tilligte nog wel houdbaar op termijn? Kan de school wel open blijven als er steeds minder leerlingen zijn? Wat is de toekomst van de andere aanwezige voorzieningen? Is daar in 2030 ook nog behoefte aan? Wij willen hier graag samen met de inwoners van Tilligte heel bewust over blijven nadenken. Wat vindt u als inwoners belangrijk?

Daarom hebben we in de zomer van 2018 wijkavonden georganiseerd. Wij als leden van de dorpsraad kwamen op bezoek in verschillende wijken om samen met de inwoners na te denken over "mijn Tilligte 2030".

Deze avonden waren een groot succes en de werkgroep heeft de punten, welke zijn voortgekomen uit deze avonden, binnen de dorpsraad besproken.

Binnenkort zullen wij u verder informeren over dit project.