Totstandkoming

Tijdspad totstandkoming van het MFA Terra Nova

2012: Start van het Dorpsplan Plus Tilligte. In eerste instantie wordt een zogenaamde ‘Dorpstafel’ georganiseerd, waaraan zo’n 30 mensen (een afspiegeling van de inwoners van Tilligte) uit het dorp deelnamen.

Dit leidt tot een lange lijst met wensen en een prioriteitenlijst. Deze wensen worden gepresenteerd in een bijeenkomst, waarbij iedereen uit Tilligte is uitgenodigd.

Op deze bijeenkomst, waar uiteindelijk 105 inwoners aanwezig zijn, geven deze inwoners aan wat zij voor de toekomst van het dorp het belangrijkst vinden. Een nieuwe gymzaal wordt door velen als prioriteit gezien.

2013: Presentatie Dorpsplan Plus.

2014: Voorlichtingsavonden MFA Terra Nova Tilligte. De plannen en de stand van ????aken worden toegelicht om een Multifunctionele Accommodatie te realiseren in Tilligte. Met deze tekst worden inwoners opgeroepen zich te melden als vrijwilligers:

‘MFA Terra Nova Tilligte kan gerealiseerd worden, maar hierbij zijn de inwoners van Tilligte nodig. Vrijwilligers zijn van groot belang om MFA Terra Nova te kunnen realiseren. De taken van de vrijwilligers zullen vooral bestaan uit ondersteuning bieden en vaklieden helpen. Iedereen die zich geroepen voelt om hierbij te helpen is van harte welkom.’

2015: In de zomer van dit jaar wordt begonnen met de sloop van huize Koehorst teneinde plaats te maken voor de nieuwe MFA.

2017: Opening van de nieuwe MFA.

Totstandkoming