Overige ruimtes

Onze MFA heeft een ruimte die is ingericht als aula. Hier worden overledenen opgebaard. Als familie of bekende van de overledene kunt u hier op elk moment van de dag de overledene bezoeken. U krijgt van de beheerder een speciale sleutel waarmee u op elk gewenst moment in het uitvaartcentrum kunt komen. Zo kunt u afscheid nemen zoals u wilt.

De aula kan ten tijde van avondwakes ook worden gebruikt als condoleance –bezoeken en als locatie voor samenkomst vooraf de begrafenis.

 

Naast eerdergenoemde ruimten verhuren we in onze MFA ook ruimten aan ondernemers. De volgende ondernemers huren een ruimte in onze MFA:

Overige ruimtes