Uitbreiding voor de dorpsmoestuin van Tilligte

De Visserij gaat uitbreiden. De dorpsmoestuin heeft op een stuk grond net buiten het dorp, aan de kerkweg, een stuk grond bewerkt waar nu aardappelen en pompoenen geplant zijn. De dorpsmoestuin is een initiatief dat door vrijwilligers wordt gedragen en waar wij als dorp héél erg trots op zijn. Heel Tilligte kan genieten van de opbrengsten uit de moestuin. Deze worden namelijk aangeboden in het infoschöpke, te verkrijgen tegen een kleine bijdrage.