Jaarverslag 2018 van de Stichting Dorpsraad Tilligte


De afgelopen jaren heeft Martijn Mollink de functie als secretaris van de Dorpsraad op zich genomen. Deze taak heb ik vanaf februari 2018 op mij genomen. Als secretaris en uiteraard ook namens de gehele Dorpsraad willen we Martijn Mollink bedanken voor zijn bijdrage van de afgelopen jaren. Officieel bedankmoment volgt later op deze avond. 
De dorpsraad Tilligte kwam sinds de vorige jaarvergadering van 2 oktober 2017, 12 keer bijeen in MFA “Terra Nova”. 
De dorpsraad bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en nog 12 bestuursleden.
Vertrekkende leden 2018:     Marcel Postel en Martijn Mollink.
Nieuwe leden 2018:         René Hartman, Michel Tijink en Jan Borgerink.

De dorpsraad was in 2017 en 2018 betrokken bij de volgende projecten en activiteiten


NLdoet 2018

Zaterdag 10 maart zijn er een viertal projecten uitgevoerd door de dorpsraad, in het kader van NLdoet 2018.
-    Egaliseren speelveld Kerkepad
-    Realiseren tunnelkas bij de moestuin
-    Aanleg stroomvoorziening kerstboom
-    Een gratis boekenuitleen in de MFA. 
(Vanaf maart 2018 is het mogelijk om in de MFA boeken te lenen om te lezen. Heb je nog leuke boeken thuis staan, en wil je deze ter beschikking stellen dan kan dat. Neem hiervoor contact op met Gerdie Groeneveld of Ria Visser.

Burendag 2018 

Op de Burendag van afgelopen zaterdag 22 september zijn er de volgende projecten gerealiseerd. 
-    Onderhoud zitplekken van de 4 nieuwe wandelroutes in het buitengebied
-    Hekwerk speelweide verbeteren
-    Vernieuwen gemeenschapsruimte en kinderspeelplaats Kindervlinder
-    Opbergruimte tuingereedschap realiseren bij de moestuin de Visserij
-    Opknapbeurt zitbank en tafel Beusemkolkweg. 

Subsidies 
Naast de ontvangen subsidies in het kader van NLdoet en Burendag is de werkgroep subsidies is ook dit jaar druk bezig geweest met het binnenhalen van subsidies. Een flink aantal subsidies zijn door ons ontvangen en ingezet bij de realisatie van onder andere de reeds genoemde projecten of de projecten die ik nog ga benoemen. Één ding is zeker: zonder deze subsidies kunnen veel projecten niet uitgevoerd worden. Guus Beene, Paul Schutte, Jan Borgerink en Luuk Frons bedankt hiervoor. 
 

Rabobank Clubkas Campagne 
Tezamen met alle verenigingen hebben we een gezamenlijk bedrag ontvangen van bijna 
€ 4.000 euro. 
Onderhoud Plooi
De werkgroep voor het onderhoud van de plooi is uitgebreid met vrijwilligers. Aanstaande zaterdag wordt de Plooi uitgemaaid. Daarnaast heeft Landschap Overijssel een plan opgesteld voor het behoud en herstel van de boomkikkers op de plooi. Een onderdeel hiervan is het in de winter vol laten lopen van de plooi met Dinkelwater. Er wordt op dit moment onderzocht of het water van de Dinkel een negatief of positief effect heeft op het herstel van de boomkikkers.  
 

Vervanging AED
De komende 3-4 jaar zijn de AED toestellen in het buitengebied aan vervanging toe. De Dorpsraad is voornemens om op korte termijn een plan van aanpak op te stellen om te zien op welke wijze we de toestellen gaan vervangen. Er is eveneens een offerte opgevraagd voor vervanging van het AED toestel bij de kerk. Onlangs is er een overleg geweest met Jan en Peter Gerwers om ook daar een AED toestel neer te hangen zodat het volledige buitengebied van Tilligte is afgedekt met AED toestellen. Echter, het aantal toestellen kan nooit te veel zijn. Mocht u een locatie voor willen dragen dan horen wij dat graag. 

Vernieuwing website Tilligte.com   

De werkgroep van de website is momenteel bezig om de website te gaan vernieuwen. De website wordt gebruiksvriendelijker en overzichtelijker. Op dit moment zijn er circa 120 dagelijkse bezoekers. Met de nieuwe website proberen we dit aantal te verhogen. 


Woningbouw in Tilligte
De laatste jaren zijn er een flink aantal woningen gebouwd. Op het bouwplan Tilligte-West zijn nog 2 kavels voor vrijstaande woningen vrij. Nadat deze twee kavels zijn verkocht zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden meer voor Tilligte. De gemeente Dinkelland heeft aangegeven dat wij als dorp Tilligte moeten inbreiden. Wij zijn als Dorpsraad bezig met de inventarisatie van de inbreidingslocaties maar een voorzichtige conclusie is dat er op dit moment geen inbreidingslocaties zijn. Gesprekken met de gemeente – waaronder een spreekrecht tijdens de commissievergadering van 4 september waar wij als dorpsraad hebben aangegeven dat de gemeente een uitbreidingslocatie beschikbaar moeten stellen – zullen ook de komende tijd nog plaatsvinden. De gesprekken van de dorpsraad met de gemeente hebben er mede toe geleid dat het wooncontingent in de gemeente Dinkelland mogelijk wordt versoepeld. Als dat niet het geval is dan kunnen wij als dorp tot 2025 nog maar 4-5 woningen bouwen. Voor het leefbaar houden van ons dorp is dit de strop. 


Oude gymzaal ombouwen tot een bedrijfsverzamelgebouw
De huidige stand van zaken is dat de provincie momenteel de inrittenaanvraag in behandeling heeft. Daarnaast is de bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente. De verwachting is dat er dit jaar gestart kan worden met de verbouwing. 
 

Mobiele bereikbaarheid 

In augustus is de lang verwachte telefoonmast geplaatst op de parkeerplaats van het Westenveld. De telefoonmast is naar verwachting medio oktober 2018 in werking. De mast zal feestelijk geopend worden waarbij iedereen uitgenodigd wordt.  Wij willen graag de werkgroep bedanken die zich al vanaf begin 2014 hebben ingezet voor de plaatsing van een zendmast. De dorpsraad van Tilligte was tezamen met de buurtschapsraad Lattrop aanwezig in Den Haag bij de hoorzitting op 10 september 2014. Daar is gepleit voor de komst van telefoonmasten in het oosten van het land. Sindsdien is er veel contact geweest met de gemeente, KPN en Den Haag. Het resultaat toont aan dat de inzet niet voor niets is geweest.   
 

Multifunctioneel speelveld
Uit de gehouden enquête van 2 jaar geleden – tijdens de verkiezingen – kwam naar voren dat er vanuit de jeugd uit Tilligte behoefte is aan een multifunctioneel speelveld. Mogelijk in combinatie met een schaatsbaan. Er zijn de afgelopen maanden diverse locaties onderzocht waar dit speelveld aangelegd kan worden. De locaties die we onder andere hebben onderzocht zijn: groenstrook tussen het schoolplein en de voetbalkantine en het grasveld bij de speelweide. In overleg met de omwonenden, locatieraad van de kerk, stichting Dorpsfeest Tilligte en de werkgroep multifunctioneel speelveld is er voor de locatie gekozen bij de speelweide. De omwonenden hebben meegedacht over de afmeting en positionering van het speelveld. Bij diverse partijen zijn subsidies aangevraagd waarvan ongeveer 60% reeds zijn toegezegd. Zodra we de begroting sluitend hebben voor het speelveld zullen we in oktober gaan starten met de realisatie van het speelveld.    
 

Nota Openbare Ruimte
Op 22 januari is er een informatieavond geweest in de MFA, georganiseerd door de gemeente en de dorpsraad. Inwoners konden hun positieve punten doorgeven maar ook de verbeterpunten in het dorp. De informatie is door de gemeente uitgewerkt in een nota welke in november wordt voorgelegd aan de Raad ter goedkeuring. In oktober worden wij als dorpsraad uitgenodigd om de concept uitwerking te gaan bespreken. 
 

Duofiets
Dankzij de inzet van de dorpsraad is er een subsidie verkregen van het Oranjefonds voor de aanschaf van een duofiets. De fiets is bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig een fietstocht te maken. Samen met een fietsmaatje, familielid of bekende kan zo´n ritje wel worden gemaakt op de duofiets. Er worden nog vrijwilligers gezocht om mee te fietsen. Mochten er belangstellenden hiervoor zijn dan kan men zich opgeven bij: Ine en Tonnie Pross.

SeniorenFit

Elke maandag is er van 11:00 tot 12:00 gym voor de senioren. SeniorenFit wordt gegeven door Marieke Vloon, van Fysiotherapie Vloon. 

Begeleiding medisch bezoek voor mensen in Tilligte.

Met de werkgroep “wie goat gean met oe met” zorgen we ervoor dat mensen die hulp nodig hebben gezamenlijk met een vrijwilliger meerijden naar een arts of ziekenhuis. 
Als er nog  dames of heren zijn die in deze werkgroep een rol willen spelen, neem dan  contact op met Evert Oude Nijhuis.

Spellenmiddag

Op 10 oktober a.s. zal er weer een spelmiddag worden georganiseerd van 14.00 uur tot 16.00 uur. Voor meer informatie neem contact op met Elise oude Luttikhuis. 

Computercursus

Binnenkort wordt er gestart met een computercursus voor geïnteresseerden. Voor meer informatie neem contact op met Ursula Groeneveld. 

Harseveld wandeltocht

Onder begeleiding van Elise oude Luttikhuis en Betsie Borgerink organiseren zij op woensdag 26 september de Harseveld wandeltocht. Vertrek 14.00 uur bij de MFA. 
Advertentiepagina Dinkellands Visie
De wekelijkse advertentiepagina in de weekkrant Dinkellands Visie wordt nog wekelijks geplaatst. Echter zien wij een afname in de tekst en advertentie. Buiten de advertenties om kunnen de overige bekendmakingen en informatieteksten GRATIS geplaatst worden. Een uitzonderlijke kans om meer bekendheid te geven aan jullie vereniging of club. Maak hier dan ook gebruik van. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen. 
 

Overige activiteiten en mededelingen:
1 - In het kader van het 40 jarig bestaan van Muziekvereniging Amicitia wordt er zaterdag 27 oktober het Tilligter Oktoberfest gehouden. Aanvang 19.45 uur in de MFA, entree 5 euro. 
2 - Elke maandagavond wordt er door Job Veldhuis een bootcamp georganiseerd. De bootcamp training is bedoeld voor iedereen, jong en oud, fit of niet fit, om lekker buiten bezig te zijn voor een betere conditie en een gezondere levensstijl.
De bootcamp training vindt iedere maandagavond plaats van 19.30u tot 20.30u.Vertrek om 19.30 uur bij de MFA. Bij interesse kunnen mensen zich aanmelden bij Job Veldhuis. 
3 – De ruimten in de MFA zijn te reserveren via Tilligte.com – emailadres: beheerderMFA@Tilligte.com OF via Evert Oude Nijhuis. 
Afronding 4 dorpsommetjes rond Tilligte

Vrijdag 31 augustus is de nieuw aangelegde brug over de Dinkel, nabij het sluisenhuisje feestelijk geopend door de wethouder Ilse Duursma. Hierbij waren aanwezig - naast de leden van de dorpsraad – de noabers, leden van de werkgroep en de pers. 
De brug maakt onderdeel uit van de Harseveldroute. De opening was eveneens de afronding van het DorpsplanPlus waar we in 2012 mee zijn gestart. 
In het Infoschöpke liggen de routebeschrijvingen van de 4 wandelroutes. 
(Overige ommetjes: Hunenborgroute, Wiemselroute en Plooyroute)

Afronding Dorpsplanplus Tilligte

Met de opening van de Harseveld brug is het laatste project uit het Dorpsplanplus afgerond. Graag willen wij onder andere de gemeente bedanken voor hun bijdragen die ze hebben geleverd tijdens de uitvoering van diverse projecten in het kader van de Dorpsplanplus. 
Er is een folder opgesteld met daarop een samenvatting van alle gerealiseerde projecten, maar ook een doorkijkje naar het volgende gezamenlijke project, Mijn Tilligte 2030. Deze folders liggen op de tafels om mee te nemen. 
 

MijnTilligte2030
Vanavond hebben we een tweetal sprekers die ons meer gaan vertellen over MijnTilligte2030. Na mijn woord zal Thijs Kemperink jullie meenemen in zijn kijk op de toekomst, waarna Michel Tijink een terugkoppeling geeft op de resultaten van de informatieavonden.  


Kort samengevat:
De afgelopen periode zijn er vele projecten gerealiseerd en afgerond. De komende tijd zullen nog vele projecten opgestart gaan worden. Mede door de afronding van het DorpsplanPlus en de opstart van Mijn Tilligte 2030 ontstaan er nieuwe kansen voor Tilligte. De Dorpsraad blijft zich maximaal inzetten voor deze projecten. 
Tilligte, 24 september 2018